Fulltextové vyhledávání

VWMS GmbH - Vienna Water Monitoring Solutions

Nástroj pro rychlé a plně automatické sledování mikrobiologické kvality vody

Přístroj ColiMinder®, vyvinutý společností VWMS, je určen k rychlému a zcela automatickému měření bakteriálního zatížení vody. Během pouhých 15 minut jsou výsledky měření mikrobiologické kontaminace k dispozici. Sledování procesů a řízení systémů včasného varování v případě kontaminace jsou tak poprvé možné v reálném čase, díky tomu výrazně stoupá efektivita a bezpečnost procesů úpravy vody a vody ve vodovodních sítích.  

Tato technologie už je používána od roku 2014 v řadě zemí světa a v praxi osvědčuje svoji spolehlivost a robustnost. Možnosti použití ColiMinder® jsou mnohostranné a sahají od pitné vody přes výrobu potravin a nápojů, odpadní vody, povrchové vody, vodu ve výrobním průmyslu až po sledování funkčnosti membrán.  

ColiMinder® je v současnosti úspěšně používán k:

  • Měření E.coli, enterokoků a celkového množství bakterií v reálném čase
  • Monitorování a pro systémy včasného varování
  • Řízení procesů a jejich optimalizaci
  • Vědeckým studiím
  • Kontinuálnímu sledování kvality pitné vody a ve výrobě nápojů

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha