Fulltextové vyhledávání

Seibersdorf Labor GmbH

Výzkum, vývoj, laboratorní práce, analýzy

Krátká informace

Firma Seibersdorf Laboratories je známa pro své platné a přesné analýzy. Specializuje se na:

 • přesnou laboratorní a analytickou činnost
 • účelově zaměřený výzkum a vývoj
 • konzultace a školení

Poskytuje komplexní péči v celém projektovém cyklu, od plánování po realizaci a běžný provoz, až po řešení problémů a následné služby. Firma zaručuje dodržení všech zákonných norem a předspisů, zařizuje pro své klienty kontakt s úřady a nezbytné registrace.

Globální propojení a úzké zapojení firmy do spolupráce na mezinárodní úrovni zaručuje klientům významný náskok v know-how a tím zvyšuje konkurenceschopnost. Kvalitu práce Seibersdorf Laboratories potvrzují národní a mezinárodní akreditace a certifikace.

Chemické analýzy

 • doping
 • forenzní alanytika
 • fyzikálně chemické zkoušky
 • geonalýzy, ekologické analýzy
 • proteomika

Elektromagnetická kompatibilita & optika

 • elektromagnetická odolnost
 • vysokofrekvenční technika
 • laserová, LED & světelná bezpečnost
 • vývoj anténních a měřících přístrojů

Radiační bezpečnost a aplikace

 • ochrana před zářením
 • radionukleární laboratoř
 • systémový vývoj a vývoj měřicích zařízení

Léčiva

 • vývoj a produkce radiofarmak
 • zkoušky účinných látek

Dozimetrie

 • osvědčení o ochraně před zářením
 • interní a externí dozimetrie

SEIBERSDORF ACADEMY

 • vzdělávání k ochraně před zářením (ionisačním a ne ionisačním)
 • výkonnostní stupně radioační ochrany
 • vzdělávání EMV, EMF & LASER
 • vzdělávání pro řidiče nebezpečných nákladů
 • vzdělávání autorizovaných lékařů
   
  Hledáme

zákazníky, odběratele, partnery pro kooperaci

 

 

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha