Fulltextové vyhledávání

ZPĚT

Slavkovská spolupráce

České ministerstvo zahraničních věcí uspořádalo první pracovní setkání.

Slavkovský formát sousedské spolupráce mezi Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem byl ustanoven v lednu 2015. Na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze se 17. června 2015 konalo první setkání všech šesti pracovních skupin. Setkání předsedali vysocí zástupci všech tří zemí, náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák (Česká republika) a státní tajemníci Peter Javorčík (Slovensko) a Michael Linhart (Rakousko), kteří jsou oficiálně zplnomocněni zabezpečovat spolupráci v tomto formátu s cílem zlepšovat infrastrukturu v oblasti energetiky a dopravy v regionu a posilovat spolupráci v oblasti evropských politik. Koordinátoři na závěr vyjádřili své přesvědčení, že “úsilí posilovat je konkrétní spolupráci mezi sousedními členskými zeměmi EU je dynamickým prvkem v evropské integraci a že Slavkovská spolupráce pro to vytváří nové společné fórum.”

Zástupci šesti pracovních skupin (Doprava/Infrastruktura, Zaměstnanost mladých/Duální  vzdělávání, Energetická infrastruktura a bezpečnost, Přeshraniční spolupráce/Čerpání EU fondů, Západní Balkán/Východní partnerství, Sociální dimenze evropské integrace) představili jako výsledek svých separátních zasedání pracovní plány do konce roku 2015. V lednu 2016 převezme koordinaci Slavkovské spolupráce Slovenská republika.

Příští koordinační setkání za českého vedení proběhne ke konci roku 2015.

Zdroj: Čs. Velvyslanectví Vídeň

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha