Fulltextové vyhledávání

ZPĚT

PROGRAM INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. 

Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhala již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Program byl schválen Evropskou komisí 27.08.2015.

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.  

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od  programu v období 2007-2013, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou:

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál
  • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci v jedné investiční prioritě žádat i podnikatelé.

Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi.

Programové území je vymezeno regiony NUTSIII. Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony jsou zahrnuty do programového území bez omezení.

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR ERDF prostředků.
Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Prioritní osy:

  • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Životní prostředí a zdroje
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Více na: www.strukturalni-fondy.cz

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha